Χάρτης Κατάταξη

046|Gioda

046|Gioda
Συντεταγμένες: 447|491
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)