Χάρτης Κατάταξη

RimTeam 19

RimTeam 19
Συντεταγμένες: 452|474
Πόντοι: 9.995
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)