Χάρτης Κατάταξη

Τζα summer 5

Τζα summer 5
Συντεταγμένες: 512|506
Πόντοι: 10.041
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)