Χάρτης Κατάταξη

006-p2

006-p2
Συντεταγμένες: 499|445
Πόντοι: 5.517
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)