Χάρτης Κατάταξη

042-Βασίλης Παλαιοκώστας

042-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 540|538
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)