Χάρτης Κατάταξη

009 - R - Death Dealer

009 - R - Death Dealer
Συντεταγμένες: 544|534
Πόντοι: 9.353
Παίκτης: Death Dealers.
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)