Χάρτης Κατάταξη

C003 Noriega

C003 Noriega
Συντεταγμένες: 477|481
Πόντοι: 9.978
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)