Χάρτης Κατάταξη

037-Βασίλης Παλαιοκώστας

037-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 528|548
Πόντοι: 9.882
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)