Χάρτης Κατάταξη

Ε-009

Ε-009
Συντεταγμένες: 506|555
Πόντοι: 9.602
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)