Χάρτης Κατάταξη

017 ΒΟΡΕΙΑ

017 ΒΟΡΕΙΑ
Συντεταγμένες: 511|445
Πόντοι: 10.303
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)