Χάρτης Κατάταξη

047|Gioda

047|Gioda
Συντεταγμένες: 446|491
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)