Χάρτης Κατάταξη

036-Βασίλης Παλαιοκώστας

036-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 532|545
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)