Χάρτης Κατάταξη

65 ASLANIDES

65 ASLANIDES
Συντεταγμένες: 513|510
Πόντοι: 9.515
Παίκτης: Derex
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)