Χάρτης Κατάταξη

0060.Τι κανετε μωρε; τι κανετε;

0060.Τι κανετε μωρε; τι κανετε;
Συντεταγμένες: 461|460
Πόντοι: 9.976
Παίκτης: Snatcher
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)