Χάρτης Κατάταξη

ΧΩΡΙΟ 025

ΧΩΡΙΟ 025
Συντεταγμένες: 539|461
Πόντοι: 10.075
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)