Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 51

Κανελονια 51
Συντεταγμένες: 488|444
Πόντοι: 9.919
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)