Χάρτης Κατάταξη

ΤΥΜΠΑΚΙ

ΤΥΜΠΑΚΙ
Συντεταγμένες: 550|501
Πόντοι: 9.524
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)