Χάρτης Κατάταξη

000

000
Συντεταγμένες: 540|539
Πόντοι: 9.744
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)