Χάρτης Κατάταξη

200

200
Συντεταγμένες: 485|445
Πόντοι: 6.979
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)