Χάρτης Κατάταξη

0039.War Z

0039.War Z
Συντεταγμένες: 523|447
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)