Χάρτης Κατάταξη

Summerwaves4

Summerwaves4
Συντεταγμένες: 556|514
Πόντοι: 10.204
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)