Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 46

Κανελονια 46
Συντεταγμένες: 482|445
Πόντοι: 9.922
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)