Χάρτης Κατάταξη

B009. AERIKO

B009. AERIKO
Συντεταγμένες: 517|482
Πόντοι: 9.924
Παίκτης: AERIKO
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)