Χάρτης Κατάταξη

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ
Συντεταγμένες: 541|499
Πόντοι: 9.337
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)