Χάρτης Κατάταξη

14. Σκορπιός πάμ

14. Σκορπιός πάμ
Συντεταγμένες: 447|477
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: macug
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)