Χάρτης Κατάταξη

0050.The Omen

0050.The Omen
Συντεταγμένες: 528|449
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)