Χάρτης Κατάταξη

-00-

-00-
Συντεταγμένες: 547|532
Πόντοι: 10.001
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)