Χάρτης Κατάταξη

14.Χελμος

14.Χελμος
Συντεταγμένες: 463|455
Πόντοι: 9.725
Παίκτης: billmarin
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)