Χάρτης Κατάταξη

012 παμε

012 παμε
Συντεταγμένες: 532|454
Πόντοι: 10.046
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)