Χάρτης Κατάταξη

033-Βασίλης Παλαιοκώστας

033-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 545|537
Πόντοι: 9.741
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)