Χάρτης Κατάταξη

Δ008 SHELBY

Δ008 SHELBY
Συντεταγμένες: 494|557
Πόντοι: 9.268
Παίκτης: Thomas Michael Shelby
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)