Χάρτης Κατάταξη

012-Βασίλης Παλαιοκώστας

012-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 547|537
Πόντοι: 9.628
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)