Χάρτης Κατάταξη

Downunder16

Downunder16
Συντεταγμένες: 544|541
Πόντοι: 8.510
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)