Χάρτης Κατάταξη

Α-00045

Α-00045
Συντεταγμένες: 490|557
Πόντοι: 9.217
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)