Χάρτης Κατάταξη

B011 Noriega

B011 Noriega
Συντεταγμένες: 498|477
Πόντοι: 10.771
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)