Χάρτης Κατάταξη

E014 Noriega

E014 Noriega
Συντεταγμένες: 444|484
Πόντοι: 9.024
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)