Χάρτης Κατάταξη

Κομης της Σκιας

Κομης της Σκιας
Συντεταγμένες: 488|557
Πόντοι: 9.012
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)