Χάρτης Κατάταξη

Α.038

Α.038
Συντεταγμένες: 491|464
Πόντοι: 10.264
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)