Χάρτης Κατάταξη

0043.Avengers

0043.Avengers
Συντεταγμένες: 527|446
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)