Χάρτης Κατάταξη

Α.016

Α.016
Συντεταγμένες: 497|469
Πόντοι: 10.267
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)