Χάρτης Κατάταξη

wNemesis 3

wNemesis 3
Συντεταγμένες: 444|522
Πόντοι: 7.496
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)