Χάρτης Κατάταξη

B008 Noriega

B008 Noriega
Συντεταγμένες: 497|475
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)