Χάρτης Κατάταξη

0047.Final Fantasy

0047.Final Fantasy
Συντεταγμένες: 531|447
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)