Χάρτης Κατάταξη

0068.Οι αυθαίρετοι

0068.Οι αυθαίρετοι
Συντεταγμένες: 560|491
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)