Χάρτης Κατάταξη

0067.Στο παρά πέντε

0067.Στο παρά πέντε
Συντεταγμένες: 559|492
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)