Χάρτης Κατάταξη

(14) Νυχτοφύλακας

(14) Νυχτοφύλακας
Συντεταγμένες: 501|439
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)