Χάρτης Κατάταξη

H20 SAMOURAI w

H20 SAMOURAI w
Συντεταγμένες: 477|444
Πόντοι: 10.475
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)