Χάρτης Κατάταξη

A.035 Uchiha Itachi

A.035 Uchiha Itachi
Συντεταγμένες: 513|449
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Snatcher
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)