Χάρτης Κατάταξη

Πατήστε διαγραφές 003

Πατήστε διαγραφές 003
Συντεταγμένες: 545|541
Πόντοι: 10.037
Παίκτης: Thomas Michael Shelby
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)