Χάρτης Κατάταξη

097 Χωριό βαρβάρων 2

097 Χωριό βαρβάρων 2
Συντεταγμένες: 562|497
Πόντοι: 10.294
Παίκτης: Jason-Afroditi
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)